W okresie od lutego 2022 roku do lutego 2023 roku przygotowaliśmy dla Województwa Lubelskiego materiały video o charakterze promocyjnym (wizerunkowym) wraz ze scenariuszami, w ramach działań informacyjno-promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 oraz promocji środków europejskich możliwych do uzyskania w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027.

Łącznie w ramach umowy zrealizowaliśmy:

  • 10 filmów storytellingowych
  • 15 filmów informacyjno-promocyjnych
  • 5 spotów reklamowych

Film promocyjny pt. „Życie bez barier”, który zrealizowaliśmy w ramach tego zamówienia, otrzymał Wyróżnienie na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Energa Camerimage 2022 w ramach 13. edycji Konkursu Spotów Reklamowych „Fundusze Europejskie w kadrze”.

Gremium filmowych ekspertów doceniło historię naszych Bohaterów, którzy pomimo przeciwności losu codziennie, krok po kroku, starają się żyć „…bez barier”.

Po więcej szczegółów odsyłamy do artykułu: https://rpo.lubelskie.pl/rpo/wiadomosci/aktualnosci/wyroznienie-dla-lubelskiego-na-festiwalu-energacamerimage-2022/