W latach 2017-2018 postawiliśmy sobie wysoko poprzeczkę. Zrealizowaliśmy wymagające projekty pod względem kreatywnym, organizacyjnym oraz technicznym, które okazały się dużym sukcesem.

Do największych wyzwań logistycznych można zaliczyć produkcję w ciągu 2 miesięcy 30 spotów reklamowych we wszystkich województwach Polski na targi Astana EXPO 2017 w Kazachstanie. Spoty promowały polskie województwa, ukazując ich potencjał gospodarczy i dorobek kulturalny. Wystawy EXPO to jedne z najbardziej prestiżowych wydarzeń organizowanych na skalę międzynarodową. Materiały video o polskich regionach cieszyły się dużym zainteresowaniem zwiedzających polską ekspozycję na Astana EXPO 2017.
Więcej informacji: https://expo.gov.pl/expo-2017/


 

Spróbowaliśmy sił w wielu nowych dla nas dziedzinach, jak np. stworzenie multimedialnych prezentacji o tematyce historycznej dla Muzeum Historii Kocka. W ramach zamówienia przygotowaliśmy:

  • 6 filmów fabularyzowanych oraz 1 film dokumentalny, w tym napisanie opracowań historycznych i scenariuszy filmów, dobór ikonografii, reżyseria, zdjęcia w rozdzielczości 4K skonwertowanej do Full HD, organizacja i kierownictwo produkcji, angaż kilkunastu aktorów, charakteryzacja, dobór kostiumów i rekwizytów, scenografia, zdjęcia w profesjonalnym studio z wykorzystaniem techniki green screen, postprodukcja obejmująca montaż, udźwiękowienie, kluczowanie, korekcję barwną,
  • 8 animacji w technice 2D, w rozdzielczości Full HD, w tym napisanie opracowań historycznych i scenariuszy animacji, dobór ikonografii, wykonanie rysunków technikami tradycyjnymi oraz komputerowymi, animowanie wielowarstwowych rysunków, udźwiękowienie obejmujące podkłady lektorskie, muzyczne i efekty dźwiękowe,
  • 6 aplikacji dotykowych na panele dotykowe, w tym napisanie opracowań historycznych, dobór ikonografii, opracowanie koncepcji graficznej, zaprogramowanie aplikacji.
  • przygotowanie 15 ścieżek dźwiękowych nagranych w profesjonalnym studio, zawierających podkłady lektorskie, muzyczne i efekty dźwiękowe,
  • przygotowanie prezentacji 360 w technologii VR,
  • przygotowanie niektórych filmów, animacji i aplikacji dotykowych w wersji angielskiej.


Po stronie Golden Storm Film w ramach projektu zaangażowanych było blisko 50 osób: ekipa produkcyjna i postprodukcyjna, historycy, scenarzyści, aktorzy i lektorzy. Przygotowane przez nas prezentacje stanowią główne atrakcje w Muzeum Historii Kocka.

Materiał TVP z otwarcia muzeum: https://www.facebook.com/lublin.tvp/videos/1572492016170476/