Rok 2015 przyniósł nam pierwsze zmiany wizerunkowe. Powstało nowe logo, nowa strona pod adresem www.gsfilm.pl, a ówczesne dokonania filmowe podsumowaliśmy w naszym pierwszym showreelu: